I TY MOŻESZ ZOSTAĆ

RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

 

 

 

 

 

 

DOM

POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie jest domem dla 55 osób: kobiet i mężczyzn

w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy to ludzie leżący

lub poruszający się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy kul, lasek i balkoników

jak również osoby w miarę sprawne ruchowo poruszające się samodzielnie.